เด็กหญิง ข้าวฟ่าง(อยู่)

น้องข้าวฟ่าง ขนยาว สีขาวน้ำตาล ซนๆ รอผู้ปกครอง ทางนี้ค่า

ชิวาวาขนสั้นและยาว