เด็กชาย ข้าวโอ๊ต(อยู่)

น้องข้าวโอ๊ต เพศผู้ สีน้ำตาล  แฟนซี กำลังหล่อ ซน 

ชิวาวาขนสั้นและยาว