น้องขนมหวาน(จองแล้ว)

น้องขนมหวาน ขนสั้นสีขาว  น่ารักๆ

ชิวาวาขนสั้นและยาว