เด็กหญิงข้าวปั้น ชิวาวาขนยาว

น้องข้าวปั้น ชิวาวาขนยาว สีขาวครีม น่ารกๆ